Administracja serwerami – usługi serwerowe

Administracja serwerami (usługi serwerowe)

 

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie m.in. w poniższych zakresach:

  • Instalacja i konfiguracja serwerów
  • Administracja serwerami
  • Monitoring serwerów
  • Backup serwerów, czyli tworzenie kopii bezpieczeństwa serwerów
  • Zabezpieczenia serwerów
  • Instalacja certyfikatów SSL
  • Automatyzacja
  • Usługi DevOps
  • Konfiguracja środowisk na potrzeby deploymentu (CI – Continuous Integration, CD – Continuous Delivery, Continuous Deployment)
  • Instalacja i konfiguracja baz danych
Administracja serwerami